MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN
- BASTION FILIP

Projekt i wykonanie wystawy stałej Muzeum Twierdzy Kostrzyn w Bastionie Filip

BASTION VII W TWIERDZY ZAMOŚĆ

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. „Aranżacja wnętrz Centrum Turystycznego w obrębie Bastionu VII na cele ekspozycyjno - kulturalne wraz z podziemną trasą turystyczną w Zamościu”

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W NOWEJ SOLI

Projekty budowlane, wykonawcze rewitalizacji obszaru Nowosolskiego Domu Kultury na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Nowej Soli

ZESPÓŁ SPORTOWO REKREACYJNY W NIEMCACH

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu sportowo - rekreacyjno – oświatowego w Niemcach"

CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NANO-BIO-INFO
WE WROCŁAWIU

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Centrum Zaawansowanych Technologii Nano-Bio-Info (nBIT) Politechniki Wrocławskiej"

TERENY WYSPY OŁOWIANKA, KANAŁU NA STĘPCE
I PRZYLEGŁYCH ULIC W GDAŃSKU

Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenów części wyspy Ołowianka, Kanału Na Stępce oraz ulic Ołowianka, Na Stępce i Dziewanowskiego w Gdańsku

DWORZEC PKP W KUTNIE

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dworca kolejowego w Kutnie"

SKWER IM. JANINY SZCZERSKIEJ
W SZCZECINIE

Projekt zagospodarowania terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy pl. Kościuszki w Szczecinie

WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY
W TCZEWIE

Projekty budowlane, wykonawcze Transportowego Węzła Integracyjnego wraz z garażem podziemnym

Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice - Rondo-Rynek

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla inwestycji "Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek" dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice".

Prace projektowe obejmują:

Zadanie I - Zagospodarowanie przestrzenie publicznych
- wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych
- projekt zagospodarowania przestrzeni publicznych wg wybranej koncepcji

Zadanie II - Projekty drogowe
- projekt przebudowy ulicy Korfantego od ronda do ulicy Moniuszki
- projekt przedłużenia ul. Moniuszki na odcinku od wlotów w ul. Mickiewicza i Skargi oraz przebudowy skrzyżowania z ul. Uniwersytecką
- projekt budowy ul. Śródmiejskiej wraz z łącznikami do ul. Korfantego
- projekt przebudowy ulic dochodzących do rynku: Św. Jana, Pocztowa (w czałości), Teatralna, Warszawska, Staromiejska, 3-go Maja, Mickiewicza, Dworcowa
- opracowanie dotyczące budowy parkingów podziemnych i Miejskiego Obiektu Wielofunkcyjnego (MOW) na Rynku

Zadanie III - Projekty linii tramwajowej
- przebudowa od Ronda do ul. Moniuszki
- budowa od ul. Moniuszki do skrzyżowania ulic Kościuszki, Kochanowskiego i Wojewódzkiej

Zadanie IV - Projekty infrastruktury technicznej
- kanalizacja
- gaz
- woda
- ciepłociąg
- energetyka
- teletechnika

Zadanie V - projekt przebudowy rzeki Rawy
- budowa nowego koryta od ul. Śródmiejskiej do wschodniej pierzei al. Korfantego
- budowa nowego koryta od wschodniej pierzei al. Korfantego do ulicy Bankowej

Zadanie VI - Projekt organizacji ruchu
- projekt czasowej organizacji ruchu
- projekt stałej organizacji ruchu