MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN
- BASTION FILIP

Projekt i wykonanie wystawy stałej Muzeum Twierdzy Kostrzyn w Bastionie Filip

BASTION VII W TWIERDZY ZAMOŚĆ

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. „Aranżacja wnętrz Centrum Turystycznego w obrębie Bastionu VII na cele ekspozycyjno - kulturalne wraz z podziemną trasą turystyczną w Zamościu”

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W NOWEJ SOLI

Projekty budowlane, wykonawcze rewitalizacji obszaru Nowosolskiego Domu Kultury na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Nowej Soli

ZESPÓŁ SPORTOWO REKREACYJNY W NIEMCACH

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu sportowo - rekreacyjno – oświatowego w Niemcach"

CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NANO-BIO-INFO
WE WROCŁAWIU

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Centrum Zaawansowanych Technologii Nano-Bio-Info (nBIT) Politechniki Wrocławskiej"

TERENY WYSPY OŁOWIANKA, KANAŁU NA STĘPCE
I PRZYLEGŁYCH ULIC W GDAŃSKU

Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenów części wyspy Ołowianka, Kanału Na Stępce oraz ulic Ołowianka, Na Stępce i Dziewanowskiego w Gdańsku

DWORZEC PKP W KUTNIE

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dworca kolejowego w Kutnie"

SKWER IM. JANINY SZCZERSKIEJ
W SZCZECINIE

Projekt zagospodarowania terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy pl. Kościuszki w Szczecinie

WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY
W TCZEWIE

Projekty budowlane, wykonawcze Transportowego Węzła Integracyjnego wraz z garażem podziemnym

Dokumentacja projektowa inwentaryzacji i rekonstrukcji bunkra PzW-717 wchodzącego w skład Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego

tn PzW 717 01
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w skład której wchodzi:
1 Inwentaryzacja stanu istniejącego bunkra nr 717:- przekrój poprzeczny przez wszystkie kondygnacje,
- przekrój poziomy w miejscach charakterystycznych (jak np. klatki schodowe),
- naniesienie tunelu wyjściowego
Oprócz inwentaryzacji budowlanej stanu istniejącego bunkra należy również opracować inwentaryzacją historyczną tzn. jak bunkier wyglądał w czasach swojej świetności oraz projekt przystosowania bunkra do ruchu turystycznego.
2. Dokumentację prac remontowych w zakresie:
- wykonania izolacji przeciwwilgociowej bunkra 717,
- instalacji elektrycznej,
- instalacji wodociągowej i wentylacyjnej,
- kanalizacji sanitarnej.