MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN
- BASTION FILIP

Projekt i wykonanie wystawy stałej Muzeum Twierdzy Kostrzyn w Bastionie Filip

BASTION VII W TWIERDZY ZAMOŚĆ

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. „Aranżacja wnętrz Centrum Turystycznego w obrębie Bastionu VII na cele ekspozycyjno - kulturalne wraz z podziemną trasą turystyczną w Zamościu”

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W NOWEJ SOLI

Projekty budowlane, wykonawcze rewitalizacji obszaru Nowosolskiego Domu Kultury na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Nowej Soli

ZESPÓŁ SPORTOWO REKREACYJNY W NIEMCACH

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu sportowo - rekreacyjno – oświatowego w Niemcach"

CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NANO-BIO-INFO
WE WROCŁAWIU

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Centrum Zaawansowanych Technologii Nano-Bio-Info (nBIT) Politechniki Wrocławskiej"

TERENY WYSPY OŁOWIANKA, KANAŁU NA STĘPCE
I PRZYLEGŁYCH ULIC W GDAŃSKU

Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenów części wyspy Ołowianka, Kanału Na Stępce oraz ulic Ołowianka, Na Stępce i Dziewanowskiego w Gdańsku

DWORZEC PKP W KUTNIE

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dworca kolejowego w Kutnie"

SKWER IM. JANINY SZCZERSKIEJ
W SZCZECINIE

Projekt zagospodarowania terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy pl. Kościuszki w Szczecinie

WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY
W TCZEWIE

Projekty budowlane, wykonawcze Transportowego Węzła Integracyjnego wraz z garażem podziemnym

Zlecenia w trakcie realizacji

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu ”Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej /projekty budowlane, projekty wykonawcze/, dokumentacji kosztorysowej /przedmiary robót, kosztorysy ślepe, kosztorysy inwestorskie/, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; w ramach Projektu ”Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki” - Projekt wpisany na listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 6.4. „Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”.

Czytaj dalej: : Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu ”Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP...

Dokumentacja projektowa inwentaryzacji i rekonstrukcji bunkra PzW-717 wchodzącego w skład Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego

tn PzW 717 01
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w skład której wchodzi:
1 Inwentaryzacja stanu istniejącego bunkra nr 717:- przekrój poprzeczny przez wszystkie kondygnacje,
- przekrój poziomy w miejscach charakterystycznych (jak np. klatki schodowe),
- naniesienie tunelu wyjściowego
Oprócz inwentaryzacji budowlanej...

 

Czytaj dalej: : Dokumentacja projektowa inwentaryzacji i rekonstrukcji bunkra PzW-717 wchodzącego w skład...

Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa i terenów powojskowych

tn korzuchow 03Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie 6 zadań, a w tym:
- Projekt remontu kamienic (40 budynków)
- Projekt zagospodarowania wraz z projektem budowlanym w zakresie zagospodarowania terenu skweru zieleni
- Projekt zagospodarowania terenów zapleczy budynków
- Projekt modernizacji nawierzchni wraz ze zmiana układu komunikacyjnego Starego Miasta, propozycja zagospodarowania przestrzeni wokół Ratusza, projekt iluminacji świetlnej Kościoła i kamienic położonych przy ul. Rynek
- Projekt zagospodarowania zdegradowanego obszaru powojskowego

 

Czytaj dalej: : Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa i terenów powojskowych

Projekt Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu

tn zamosc muz 1Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane, projekty wykonawcze), programów prac konserwatorskich, scenariuszy historycznych wraz z oprogramowaniem „muzeum wirtualnego” i prezentacji multimedialnych, dokumentacji kosztorysowej (przedmiary robót, kosztorysy ślepe, kosztorysy inwestorskie), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; dokumentacji procedury screeningu w ramach Projektu „Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu”

Czytaj dalej: : Projekt Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu

Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice - Rondo-Rynek

tn katowice rynek 02

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla inwestycji "Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek" dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice".

Czytaj dalej: : Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice - Rondo-Rynek