MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN
- BASTION FILIP

Projekt i wykonanie wystawy stałej Muzeum Twierdzy Kostrzyn w Bastionie Filip

BASTION VII W TWIERDZY ZAMOŚĆ

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. „Aranżacja wnętrz Centrum Turystycznego w obrębie Bastionu VII na cele ekspozycyjno - kulturalne wraz z podziemną trasą turystyczną w Zamościu”

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W NOWEJ SOLI

Projekty budowlane, wykonawcze rewitalizacji obszaru Nowosolskiego Domu Kultury na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Nowej Soli

ZESPÓŁ SPORTOWO REKREACYJNY W NIEMCACH

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu sportowo - rekreacyjno – oświatowego w Niemcach"

CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NANO-BIO-INFO
WE WROCŁAWIU

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Centrum Zaawansowanych Technologii Nano-Bio-Info (nBIT) Politechniki Wrocławskiej"

TERENY WYSPY OŁOWIANKA, KANAŁU NA STĘPCE
I PRZYLEGŁYCH ULIC W GDAŃSKU

Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenów części wyspy Ołowianka, Kanału Na Stępce oraz ulic Ołowianka, Na Stępce i Dziewanowskiego w Gdańsku

DWORZEC PKP W KUTNIE

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dworca kolejowego w Kutnie"

SKWER IM. JANINY SZCZERSKIEJ
W SZCZECINIE

Projekt zagospodarowania terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy pl. Kościuszki w Szczecinie

WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY
W TCZEWIE

Projekty budowlane, wykonawcze Transportowego Węzła Integracyjnego wraz z garażem podziemnym

Budownictwo drogowe, oraz obsługi komunikacji samochodowej i kolejowej

  1. Projekt budowlany i wykonawczy ulicy Winnicznej w Szczecinku,
  2. Projekt budowlany i wykonawczy ulicy Szkolnej w Szczecinku,
  3. Projekt budowlany i wykonawczy ciągu pieszo – rowerowego do dzielnicy Marcelin w Szczecinku,
  4. Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ul. Lubelskiej wraz z budową nowych wiaduktów kolejowych w Olsztynie,
  5. Projekt budowlany i wykonawczy dworca autobusowego w Trzebnicy, 
  6. Studium techniczno – ekonomiczne przebudowy terenu prze dworcem głównym wraz z budową dworca integracyjnego w Olsztynie,
  7. Studium wykonalności wraz z koncepcją programowo – przestrzenna i oceną oddziaływania na środowisko budowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku od skrzyżowania z ul. Stęczyńskiego w Świdnicy, od połączenia z drogą wojewódzką nr 382, do drogi krajowej nr 5 na północ od miasta Żarów,
  8. Koncepcja budowy dróg wewnątrz portowych na terenie Portu handlowego Świnoujście,