MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN
- BASTION FILIP

Projekt i wykonanie wystawy stałej Muzeum Twierdzy Kostrzyn w Bastionie Filip

BASTION VII W TWIERDZY ZAMOŚĆ

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. „Aranżacja wnętrz Centrum Turystycznego w obrębie Bastionu VII na cele ekspozycyjno - kulturalne wraz z podziemną trasą turystyczną w Zamościu”

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W NOWEJ SOLI

Projekty budowlane, wykonawcze rewitalizacji obszaru Nowosolskiego Domu Kultury na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Nowej Soli

ZESPÓŁ SPORTOWO REKREACYJNY W NIEMCACH

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu sportowo - rekreacyjno – oświatowego w Niemcach"

CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NANO-BIO-INFO
WE WROCŁAWIU

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Centrum Zaawansowanych Technologii Nano-Bio-Info (nBIT) Politechniki Wrocławskiej"

TERENY WYSPY OŁOWIANKA, KANAŁU NA STĘPCE
I PRZYLEGŁYCH ULIC W GDAŃSKU

Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenów części wyspy Ołowianka, Kanału Na Stępce oraz ulic Ołowianka, Na Stępce i Dziewanowskiego w Gdańsku

DWORZEC PKP W KUTNIE

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dworca kolejowego w Kutnie"

SKWER IM. JANINY SZCZERSKIEJ
W SZCZECINIE

Projekt zagospodarowania terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy pl. Kościuszki w Szczecinie

WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY
W TCZEWIE

Projekty budowlane, wykonawcze Transportowego Węzła Integracyjnego wraz z garażem podziemnym

Budownictwo użyteczności publicznej oraz adaptacje i rewaloryzacje obiektów zabytkowych

 1. Projekt budowlany i wykonawczy, generalne wykonawstwo inwestycji – budowa hotelu „Sens” w Lubieszynie,
 2. Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy hotelu „Laguna” w Nowym Warpnie na ośrodek wypoczynkowo – rehabilitacyjny,
 3. Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy budynku nr 20 na internat Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie,
 4. Projekt budowlany i wykonawczy budowy hali targowej w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego, 
 5. Projekt budowlany i wykonawczy rewitalizacji obszaru Nowosolskiego Domu Kultury na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Nowej Soli,
 6. Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu – Warszowie,
 7. Projekt budowlany i wykonawczy remontu wykończenia i wyposażenia sali widowiskowej miejskiego ośrodka kultury w Bytomiu Odrzańskim,
 8. Projekt budowlany i wykonawczy remontu i przebudowy sanatorium „Kombatant” w Kołobrzegu,
 9. Projekt budowlany i wykonawczy hali maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej przy ul. Sikorskiego,
 10. Projekt budowlany i wykonawczy budynków biurowo – socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie przy ul. 1 – Maja i ul. Zapadłej,
 11. Projekt budowlany i wykonawczy adaptacji dawnej zajezdni tramwajowej na Muzeum Techniki i Komunikacji Miejskiej – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej,
 12. Projekt budowlany i wykonawczy adaptacji pomieszczeń Bramy Berlińskiej na punkt informacji turystycznej na terenie Twierdzy Kostrzyn,
 13. Projekt budowlany i wykonawczy odbudowy Bramy Chyżańskiej w Twierdzy Kostrzyn,
 14. Projekty budowlane adaptacji Bastionu Król i Filip i zabezpieczenia i odbudowy zachowanych pozostałości Twierdzy Kostrzyn,
 15. Projekt budowlany i wykonawczy odnowy średniowiecznych murów obronnych oraz adaptacji zabytkowych budynków na punkt informacji europejskiej, biuro promocji i rewitalizacji, miejską galerie sztuki i kawiarnie, przy ul. Podmurnej w Tczewie,
 16. Studium wykonalności wraz z koncepcją programowo – przestrzenną budowy Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza,
 17. Projekt budowlany i wykonawczy szkoły muzycznej II stopnia w Gdańsku Wrzeszczu,
 18. Dokumentacja przedprojektowa dla zadania pn. Centrum Usług Socjalnych w Gdańsku,
 19. Kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zespołu sportowo-rekreacyjno-oświatowego w Niemcach