MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN
- BASTION FILIP

Projekt i wykonanie wystawy stałej Muzeum Twierdzy Kostrzyn w Bastionie Filip

BASTION VII W TWIERDZY ZAMOŚĆ

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. „Aranżacja wnętrz Centrum Turystycznego w obrębie Bastionu VII na cele ekspozycyjno - kulturalne wraz z podziemną trasą turystyczną w Zamościu”

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W NOWEJ SOLI

Projekty budowlane, wykonawcze rewitalizacji obszaru Nowosolskiego Domu Kultury na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Nowej Soli

ZESPÓŁ SPORTOWO REKREACYJNY W NIEMCACH

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu sportowo - rekreacyjno – oświatowego w Niemcach"

CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NANO-BIO-INFO
WE WROCŁAWIU

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Centrum Zaawansowanych Technologii Nano-Bio-Info (nBIT) Politechniki Wrocławskiej"

TERENY WYSPY OŁOWIANKA, KANAŁU NA STĘPCE
I PRZYLEGŁYCH ULIC W GDAŃSKU

Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenów części wyspy Ołowianka, Kanału Na Stępce oraz ulic Ołowianka, Na Stępce i Dziewanowskiego w Gdańsku

DWORZEC PKP W KUTNIE

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dworca kolejowego w Kutnie"

SKWER IM. JANINY SZCZERSKIEJ
W SZCZECINIE

Projekt zagospodarowania terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy pl. Kościuszki w Szczecinie

WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY
W TCZEWIE

Projekty budowlane, wykonawcze Transportowego Węzła Integracyjnego wraz z garażem podziemnym

O firmie

Biuro Projektowo-Inżynierskie Redan sp. z o.o. działa nieprzerwanie na polskim rynku od 2000 roku. Zostało założone przez trzech twórczych architektów i nieustannie się rozwija. Podstawową dziedziną aktywności biura jest działalność w zakresie wielobranżowego projektowania. Firma dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą projektantów w specjalnościach:
- architektonicznej,
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, sanitarnych, cieplnych, gazowych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- drogowej,
- hydrotechnicznej.

Redan sp. z o.o. współpracuje m.in. z planistami, kosztorysantami, technologami, inżynierami ochrony środowiska, architektami krajobrazu i ekonomistami. To właśnie utalentowany i zaangażowany zespół, nowatorskie pomysły, szybkość w podejmowaniu decyzji, znajomość procedur administracyjnych i bogate doświadczenie zawodowe sprawiają, że jesteśmy w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom, dotrzymując przy tym wyznaczonych terminów i przestrzegając założonego budżetu. Zadowolenie Inwestorów i dobro inwestycji są dla nas sprawami priorytetowymi. Spółka posiada w swoim dorobku wiele projektów budowlanych i wykonawczych, projektów zagospodarowania terenu, projektów rewitalizacji, wielobranżowych koncepcji, studiów wykonalności, kosztorysów inwestorskich, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, analiz techniczno-kosztowych, dokumentacji przetargowych czy opracowań wizualizacyjnych; pełni także nadzory autorskie i służy doradztwem.