MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN
- BASTION FILIP

Projekt i wykonanie wystawy stałej Muzeum Twierdzy Kostrzyn w Bastionie Filip

BASTION VII W TWIERDZY ZAMOŚĆ

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. „Aranżacja wnętrz Centrum Turystycznego w obrębie Bastionu VII na cele ekspozycyjno - kulturalne wraz z podziemną trasą turystyczną w Zamościu”

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W NOWEJ SOLI

Projekty budowlane, wykonawcze rewitalizacji obszaru Nowosolskiego Domu Kultury na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Nowej Soli

ZESPÓŁ SPORTOWO REKREACYJNY W NIEMCACH

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu sportowo - rekreacyjno – oświatowego w Niemcach"

CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NANO-BIO-INFO
WE WROCŁAWIU

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Centrum Zaawansowanych Technologii Nano-Bio-Info (nBIT) Politechniki Wrocławskiej"

TERENY WYSPY OŁOWIANKA, KANAŁU NA STĘPCE
I PRZYLEGŁYCH ULIC W GDAŃSKU

Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenów części wyspy Ołowianka, Kanału Na Stępce oraz ulic Ołowianka, Na Stępce i Dziewanowskiego w Gdańsku

DWORZEC PKP W KUTNIE

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dworca kolejowego w Kutnie"

SKWER IM. JANINY SZCZERSKIEJ
W SZCZECINIE

Projekt zagospodarowania terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy pl. Kościuszki w Szczecinie

WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY
W TCZEWIE

Projekty budowlane, wykonawcze Transportowego Węzła Integracyjnego wraz z garażem podziemnym

Opracowania urbanistyczne, planistyczne i studialne

  1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poligonów wojskowych w Kostrzynie nad Odrą,
  2. Transgraniczne studium rewitalizacji Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą,
  3. Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Nowej Soli,
  4. Projekt urbanistyczny oraz projekt wstępny budowy infrastruktury technicznej Polickiego Parku Przemysłowego, oraz dokumentacja do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,
  5. Transgraniczne koncepcja rozwoju turystyki wodnej „Brzegiem Odry” od Głogowa do Kostrzyna nad Odrą, Polska – Brandenburgia, 
  6. Waloryzacja wartości kulturowych gminy Czaplinek,
  7. Plan generalny oraz założenia programowe rozbudowy portu morskiego w Ystad (Szwecja),
  8. Analiza możliwości przewozu kontenerów żeglugą śródlądową na odcinkach Hamburg – Berlin oraz Berlin – Szczecin, stan obecny oraz plany poprawy dróg wodnych.