MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN
- BASTION FILIP

Projekt i wykonanie wystawy stałej Muzeum Twierdzy Kostrzyn w Bastionie Filip

BASTION VII W TWIERDZY ZAMOŚĆ

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. „Aranżacja wnętrz Centrum Turystycznego w obrębie Bastionu VII na cele ekspozycyjno - kulturalne wraz z podziemną trasą turystyczną w Zamościu”

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W NOWEJ SOLI

Projekty budowlane, wykonawcze rewitalizacji obszaru Nowosolskiego Domu Kultury na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Nowej Soli

ZESPÓŁ SPORTOWO REKREACYJNY W NIEMCACH

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu sportowo - rekreacyjno – oświatowego w Niemcach"

CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NANO-BIO-INFO
WE WROCŁAWIU

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Centrum Zaawansowanych Technologii Nano-Bio-Info (nBIT) Politechniki Wrocławskiej"

TERENY WYSPY OŁOWIANKA, KANAŁU NA STĘPCE
I PRZYLEGŁYCH ULIC W GDAŃSKU

Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenów części wyspy Ołowianka, Kanału Na Stępce oraz ulic Ołowianka, Na Stępce i Dziewanowskiego w Gdańsku

DWORZEC PKP W KUTNIE

Projekty budowlane, wykonawcze dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dworca kolejowego w Kutnie"

SKWER IM. JANINY SZCZERSKIEJ
W SZCZECINIE

Projekt zagospodarowania terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy pl. Kościuszki w Szczecinie

WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY
W TCZEWIE

Projekty budowlane, wykonawcze Transportowego Węzła Integracyjnego wraz z garażem podziemnym

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych, parków oraz terenów zieleni

 1. Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy placu przy ul. Ściegiennego (tzw. Ściany Płaczu) w Szczecinie,
 2. Projekt budowlany i wykonawczy promenady na wydmach wraz z budową szaletów publicznych i natrysków plażowych w Świnoujściu,
 3. Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy placu Powstańców Wielkopolskich oraz budowy fontanny przed Filharmonią Lubuską w Zielonej Górze,
 4. Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy Placu Grunwaldzkiego w Gorzowie Wlkp.,
 5. Projekt budowlany i wykonawczy zadania pn. „Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska”,
 6. Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy Skweru Kmdr. Mieszkowskiego oraz budowy szaletu miejskiego w Kołobrzegu,
 7. Projekt budowlany i wykonawczy rewitalizacji parku nadmorskiego i parków miejskich w Kołobrzegu,
 8. Projekt budowlany i wykonawczy rewaloryzacji zabytkowego parku miejskiego w Szczecinku nad jez. Trzesiecko,
 9. Projekt budowlany i wykonawczy modernizacji Skweru Janiny Szczerskiej w Szczecinie,
 10. Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy cmentarza komunalnego w Policach przy ul. Tanowskiej,
 11. Projekt budowlany i wykonawczy remontu i przebudowy zagospodarowania terenu osiedla Mierosławskiego w Szczecinku,
 12. Projekt koncepcyjny budowy ciągu pieszo – rowerowego wraz z systemem przystani i kładek, oraz małą architekturą wzdłuż jeziora Jamno w gminie Mielno